فهرست ناشرین

انتشارات آفتاب هشتم


کد ناشر در سایت: 94


مدیر مسئولسودابه حسین‌زاده‌آبباریکی
وب‌سایت www.aftab8th.com
تلفن8438132
فکس8438132
کد پستی9189638353
صندوق پستی91375-1886
استانخراسان رضوی
شهرمشهد
آدرسخ. منوچهری جنوبی، ک. مسعود شرقی 8، پ. 3/4


بازگشت