فهرست ناشرین

انتشارات آشینا


کد ناشر در سایت: 88


مدیر مسئولجمشید میراب‌ لک‌لری
تلفن5563103 | 5536196 | 5538603
فکس5568334
کد پستی5133676481
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
آدرسخ. جمهوری اسلامی، مقابل مسجد انگجی، بن‌بست علیخان، پ. 20


بازگشت