فهرست ناشرین

انتشارات آشیانه کتاب


کد ناشر در سایت: 87


مدیر مسئولمجید عطایی
وب‌سایت www.ashyanehketab.com
تلفن66463430 | 66467390
فکس66967773
کد پستی1314953641
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بعد ازچهارراه لبافی نژاد،ک. مینا، پ. 22، ط. اول


بازگشت