فهرست ناشرین

انتشارات جهان ادیب


کد ناشر در سایت: 731


مدیر مسئولفرهاد مفتون
وب‌سایت www.akademibookshop.com
تلفن66969111 | 09121140671
فکس66971329
کد پستی1314963951
صندوق پستی15655-444
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 12، ط. اول


بازگشت