فهرست ناشرین

جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی


کد ناشر در سایت: 729


مدیر مسئولسیدعلی اکبر هاشمی‌راد
تلفن88926463 | 88911001-3 | 88926462
فکس88911001-3
کد پستی1598865711
صندوق پستی15815-3487
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. کریم‌خان زند، نبش خ. شهید عضدی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، جهاد دانشگاهی، ط. اول


بازگشت