فهرست ناشرین

جهاد دانشگاهی، واحد تهران


کد ناشر در سایت: 727


مدیر مسئولحمیدرضا فرهمند
تلفن66954368 | 66490740
فکس66954368
کد پستی1417611677
صندوق پستی13145-186
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. شانزده آذر، ساختمان فولاد، ط. سوم، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران


بازگشت