فهرست ناشرین

انتشارات جمهوری


کد ناشر در سایت: 720


مدیر مسئولحسن اسدی‌جنتی
تلفن33930390 | 33116033 | 66410814
فکس66410814
کد پستی1314733911
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، بین خ. فخررازی و خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 88، مقابل خبرگزاری ایسنا


بازگشت