فهرست ناشرین

جامعه‌نگر


کد ناشر در سایت: 705


مدیر مسئولمرتضی زینعلی
وب‌سایت www.morteza.znl.com
تلفن66493716 | 66494187 | 66975863
فکس66975862
کد پستی1314714971
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 84


بازگشت