فهرست ناشرین

انتشارات آزاده


کد ناشر در سایت: 70


مدیر مسئولجعفر بدوستانی
وب‌سایت www.rahian-arshad.com
تلفن66414374 | 66950091 | 66415753
فکس66414510
کد پستی1314754713
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پ. 1202


بازگشت