فهرست ناشرین

انتشارات تمیشه


کد ناشر در سایت: 675


مدیر مسئولعفت بهرامی بالاجاده
تلفن66968885 | 66497853 | 09124211269
فکس66461860
کد پستی1894847863
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. لبافی‌نژاد، پ. 24، ط. همکف


بازگشت