فهرست ناشرین

انتشارات تلاش


کد ناشر در سایت: 670


مدیر مسئولمحمدتقی کاغذچی محمدی
وب‌سایت www.talash-pub.com
تلفن66483375 | 66491382 | 66483376
فکس66962039
کد پستی1314743111
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پاساژ فروردین، پ. 17


بازگشت