فهرست ناشرین

تکا

(وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)کد ناشر در سایت: 668


مدیر مسئولاحسان‌الله حجتی
وب‌سایت www.tibf.co.ir
تلفن66415271 | 66415272
فکس66415494
کد پستی1315773411
صندوق پستی15875-3894
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، بین خ. فلسطین و خ. شهید برادران مظفر (صبای جنوبی)، پ. 1080


بازگشت