فهرست ناشرین

انتشارات ترمه


کد ناشر در سایت: 658


مدیر مسئولعباس غمگسار
وب‌سایت www.termehpub.com
تلفن66401783 | 66417346 | 66963301
فکس66417346
کد پستی1314674753
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، چهارراه شهید وحید نظری، پ. 25/1


بازگشت