فهرست ناشرین

انتشارات ترفند


کد ناشر در سایت: 657


مدیر مسئولقدمعلی سرامی
وب‌سایت www.tarfand.persianbook.net
تلفن66024265 | 66484301 | 09123333068
فکس66024265
کد پستی1456686471
صندوق پستی17185-119
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. آزادی، خ. بهبودی، بن‌بست یاس، پ. 16، ط. دوم


بازگشت