فهرست ناشرین

بنیاد حکمت اسلامی صدرا


کد ناشر در سایت: 425


مدیر مسئولسید محمد حسینی خامنه
وب‌سایت www.mullasadra.org
تلفن88153210 | 88153220 | 88153594
فکس88831817
کد پستی1534611313
صندوق پستی15875/6919
استانتهران
شهرتهران
آدرسبزرگراه رسالت، مقابل مصلای تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان 12


بازگشت