فهرست ناشرین

بنیاد ایران شناسی


کد ناشر در سایت: 422


مدیر مسئولاحمد دانیالی
تلفن88066146-9
فکس88066149
صندوق پستی14665-1146
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. شیخ‌بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خ. ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی


بازگشت