فهرست ناشرین

بشری


کد ناشر در سایت: 403


مدیر مسئولمحسن کفاشی
وب‌سایت www.boshra.com
تلفن66410256 | 66406415
فکس66955916
کد پستی1417813163
صندوق پستی13145-1378
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، ابتدای خ. قدس، پ. 3، واحد 4


بازگشت