فهرست ناشرین

انتشارات بامداد کتاب


کد ناشر در سایت: 382


مدیر مسئولمحمد صادقی‌صادق‌آبادی
وب‌سایت www.bamdadketab.com
تلفن66481243-5
فکس66975697
کد پستی1314713913
صندوق پستی13145-837
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ابتدای خ. وحید نظری شرقی، پ. 100، ط. دوم، واحد3


بازگشت