فهرست ناشرین

انتشارات آزادی قلم


کد ناشر در سایت: 3198


مدیر مسئولحسین صبوری آبریز
وب‌سایت http://www.azadighalam.com
تلفن09901308790
فکس04143337555
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
آدرسیاغچیان- خ نور هجده متری - مائده هشت متری اول غربی - پ 8

شماره ثبت: 15698بازگشت