فهرست ناشرین

انتشارات آذربایجان


کد ناشر در سایت: 299


مدیر مسئولرحیم فریدی
تلفن4203973 | 5541131 | 09143141921
فکس5551462
کد پستی5361913741
صندوق پستی51385-4818
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
آدرسشهرک صنعتی شهید رجایی، بیست‌متری سوم شرقی، مجتمع عطرریزان ، (مجتمع چاپ هموطن)


بازگشت