فهرست ناشرین

انتشارات گفتمان


کد ناشر در سایت: 2981


مدیر مسئولرحمت‌اله صادقی
تلفن77495806 | 77496880
صندوق پستی15875-4775
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. رسالت، نبش خ. سمنگان، ساختمان شیشه‌ای ساحره، ط. چهارم


بازگشت