فهرست ناشرین

انتشارات امیرکبیر


کد ناشر در سایت: 293


مدیر مسئولسید حسن میرکریمی
وب‌سایت http://www.amirkabir.net
تلفن33900751 | 33900752
فکس33903747
صندوق پستی11365-4191
استانتهران
شهرتهران
آدرسخیابان جمهوری- میدان استقلال (مخبرالدوله )ضلع جنوب شرقی پلاک 2 ط 6


بازگشت