فهرست ناشرین

فرهنگ پارس


کد ناشر در سایت: 2929


مدیر مسئولعزت‌الله حاجیانی قطب‌آبادی
تلفن2348060
فکس2347836
کد پستی7135654444
صندوق پستی167-71365
استانفارس
شهرشیراز
آدرسبلوار کریم‌خان زند، نبش خیام، ط. سوم کفش بلا، واحد 6


بازگشت