فهرست ناشرین

انتشارات فدک


کد ناشر در سایت: 2924


مدیر مسئولسیدمحمدجواد طبسی حائری
تلفن8544314
فکس8598698
کد پستی9166675546
استانخراسان رضوی
شهرمشهد
آدرسخ. امام رضای هجدهم (مقابل پمپ بنزین)، ک. حسینیه آیت‌الله طبسی حائری


بازگشت