فهرست ناشرین

انتشارات ذکر


کد ناشر در سایت: 2795


مدیر مسئولحمیدرضا سیدناصری
وب‌سایت www.zekrpublishery.com
تلفن66468263
فکس66468263
کد پستی1315853493
صندوق پستی13145-1616
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. فلسطین جنوبی، ک. محتشم، پ. 20، ط. اول غربی


بازگشت