فهرست ناشرین

بدر


کد ناشر در سایت: 2666


مدیر مسئولغلامحسین تاجری‌نسب
تلفن77625929
صندوق پستی19595-371
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. شریعتی، مقابل خ. ملک، خ. شبستری، خ. ادیبی، پ. 26، ط. دوم


بازگشت