فهرست ناشرین

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار


کد ناشر در سایت: 2442


مدیر مسئولکریم اصفهانیان
وب‌سایت www.m_afshar.net
تلفن22717114 | 22716834 | 22716832
فکس22717115
صندوق پستی19615-491
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. ولیعصر، چهارراه زعفرانیه، خ. عارف نسب، ک. لادن، پ. 6


بازگشت