فهرست ناشرین

بنیاد سینمایی فارابی


کد ناشر در سایت: 2441


مدیر مسئولداریوش نوروزی
وب‌سایت www.fcf.ir
تلفن66727855 | 66723293-6 | 09125013762
کد پستی1135817113
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. جمهوری اسلامی، خ. سی تیر، پ. 75


بازگشت