فهرست ناشرین

انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی


کد ناشر در سایت: 2431


مدیر مسئولروناک فرضی
وب‌سایت http://www.mbri.ac.ir
تلفن88657450 | 88657434
فکس88657399
کد پستی1567714811
صندوق پستی16765-1654
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. آرژانتین، بزرگراه آفریقا، روبروی پارک سوار بیهقی، پ. 10


بازگشت