فهرست ناشرین

انتشارات نگاه


کد ناشر در سایت: 2186


مدیر مسئولعلیرضا رئیس‌دانایی
وب‌سایت www.entesharatnegah.com
تلفن66975711-2 | 66466940 | 66480377-9
فکس66975707
کد پستی1314757113
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 63، ط. پنجم


بازگشت