فهرست ناشرین

انتشارات نص


کد ناشر در سایت: 2156


مدیر مسئولمحمدحسین زارع‌مهرجردی
وب‌سایت www.nass.ir
تلفن66465674 | 66412385 | 66953883
فکس66957690
کد پستی1314663435
صندوق پستی13145-863
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن‌بست مبین، پ. 6


بازگشت