فهرست ناشرین

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد


کد ناشر در سایت: 2015


مدیر مسئولسیدمحمد میرمحمدی
وب‌سایت www.tadbir.org
تلفن88908528 | 88906808
فکس88918611
صندوق پستی14455-653
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. مطهری، خ. میرزای شیرازی، ک. منصور، پ. 15


بازگشت