فهرست ناشرین

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور


کد ناشر در سایت: 1911


مدیر مسئولمیرغفور بابائی
وب‌سایت www.spac.ir
تلفن33115038 | 33272389
فکس33905241
کد پستی1149943141
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. بهارستان، خ. صفی‌علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ساختمان شماره 2، ط. همکف، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی


بازگشت