فهرست ناشرین

انتشارات مدیریت


کد ناشر در سایت: 1855


مدیر مسئولعلی‌اکبر ابن‌علی
وب‌سایت www.modiriat.org
تلفن22256139 | 22263720 | 22276211
فکس22276211
کد پستی1918643668
صندوق پستی19395-4374
استانتهران
شهرتهران
آدرسبزرگراه مدرس، خ. ظفر، بین نفت و مدرس، پ. 206، ط. اول، واحد 6


بازگشت