فهرست ناشرین

انتشارات محور


کد ناشر در سایت: 1849


مدیر مسئولمنصور فلاحی
تلفن66499251
فکس66499251
صندوق پستی13145-438
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، نبش خ. فروردین، پ. 1314، ط. سوم، واحد 12


بازگشت