فهرست ناشرین

انتشارات مبلغان


کد ناشر در سایت: 1821


مدیر مسئولمجید دوخته‌چی‌زاده‌عظیمی
وب‌سایت www.iranyellowpages.net
تلفن88733069-70 | 88748038-9
فکس88736088
کد پستی1587665711
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. شهید بهشتی، خ. شهید سرافراز، ک. پنجم، پ. 4، ط. اول و دوم


بازگشت