فهرست ناشرین

انتشارات ماهی


کد ناشر در سایت: 1818


مدیر مسئولزهرا زرکش‌فرد
وب‌سایت www.ashremahi.com
تلفن66951880
فکس66951880
کد پستی1315693639
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، چهارراه وصال، مقابل سینما سپیده، پ. 1176، واحد 4


بازگشت