فهرست ناشرین

انتشارات ماندگار


کد ناشر در سایت: 1811


مدیر مسئولسیدمحمود صافی
تلفن66926732
فکس66926732
کد پستی1313934156
صندوق پستی13145-1543
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. کارگر جنوبی، جنب تالار باختر، ک. شعله‌ور، بن‌بست سوم، پ. 3، ط. اول


بازگشت