فهرست ناشرین

انتشارات مازیار


کد ناشر در سایت: 1810


مدیر مسئولمهرداد کاظم‌زاده
تلفن66462421
فکس66462421
کد پستی1314743569
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل دانشگاه، پاساژ ظروفچی، پ. 1430، ط. اول، واحد 4


بازگشت