فهرست ناشرین

انتشارات فروغ آزادی


کد ناشر در سایت: 1557


مدیر مسئولسید سعید پیمان
وب‌سایت www.forough_e_azadee.com
تلفن5242224 | 5244413 | 09144105210
فکس5428871
کد پستی5138636736
صندوق پستی51386-4336
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
آدرسخ. ارتش جنوبی، خ. پاستور جدید، مقابل اتو نگین، جنب مجتمع آموزشی سماء، ساختمان میلاد، پ. 36، ط. چهارم


بازگشت