فهرست ناشرین

انتشارات فرهنگ تارا


کد ناشر در سایت: 1530


مدیر مسئولطلعت‌السادات میرهادیزاده
وب‌سایت www.iketab.com
تلفن66414046 | 66400866
فکس66484027
کد پستی1314755811
صندوق پستی13145-1654
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ. شهید وحیدنظری، پ. 29


بازگشت