فهرست ناشرین

انتشارات فردوس


کد ناشر در سایت: 1515


مدیر مسئولجواد یاسینیان
وب‌سایت www.ferdospub.com
تلفن66495779 | 66418839
فکس66495779
کد پستی1314863111
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. دانشگاه، ک. میترا، پ. 7


بازگشت