فهرست ناشرین

فردابه


کد ناشر در سایت: 1514


مدیر مسئولمحمود دهقان‌نیری
وب‌سایت www.fardabeh.com
تلفن66925320 | 66901970-1
فکس66947193
کد پستی1313914979
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. کارگر جنوبی، خ. لبافی‌نژاد غربی، نرسیده به خ. جمالزاده، پ. 300، زنگ اول


بازگشت