فهرست ناشرین

انتشارات فرا


کد ناشر در سایت: 1496


مدیر مسئولغلامرضا کیانی خلخالی
وب‌سایت www.fara.ir
تلفن88880700-2
فکس88880702
کد پستی14347-14111
صندوق پستی15875-9377
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. ولیعصر، مقابل ضلع شمالی پارک ساعی، پ. 2364، ط. دوم


بازگشت