فهرست ناشرین

انتشارات فدک ایساتیس


کد ناشر در سایت: 1495


مدیر مسئولحمیدرضا دره‌شیری
وب‌سایت www.fadakbook.ir
تلفن66482221 | 66481096 | 66465831
فکس66482221
کد پستی1314933744
صندوق پستی13145-654
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. منیری‌جاوید، خ. اردیبهشت، بین خ. لبافی‌نژاد و خ. جمهوری، پ. 10


بازگشت