فهرست ناشرین

انتشارات فاطمی


کد ناشر در سایت: 1490


مدیر مسئولایرج ضرغام
وب‌سایت www.fatemi.ir
تلفن88945545
فکس88944062
کد پستی1415884741
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ. 14


بازگشت